Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w kraju za Odrą, a od zakończenia pracy nie minął jeszcze okres 4 lat. Praca za granicą daje nam możliwość otrzymania dodatkowych pieniędzy z tytułu nadpłaconego podatku, co w przypadku niektórych rozliczeń może okazać się całkiem opłacalne.

Nie należy na własną rękę składać dokumentów w odpowiednim urzędzie w Niemczech. Nieznajomość prawa, jakie obowiązuje osoby pracujące w tym kraju może spowodować, że nie otrzymamy różnego rodzaju ulg i dopłat, co spowoduje obniżenie kwoty naszego zwrotu.

Dzięki nam, cała kwota należnego podatku, trafi na Państwa konto.

Aby otrzymać zwrot podatku z Niemiec należy:

KROK 1 – skontaktuj się z nami

Wystarczy skorzystać z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej lub skontaktować się z nami telefonicznie. Nasi konsultanci objaśnią Państwu cały proces odzyskiwania należnego zwrotu podatku, a także zaproponują najlepsze warunki rozliczenia. Wytłumaczą oni także jakie dokumenty należy posiadać, aby móc się rozliczyć. Wnioski, ankiety i dokumenty urzędowe potrzebne do starania się o zwrot podatku z Niemiec otrzymają Państwo drogą elektroniczną bądź tradycyjną pocztą.

KROK 2 – wypełnienie wniosków

Każdy, kto chciałby starać się o zwrot podatku z Niemiec musi posiadać dokumenty poświadczające jego pracę za granicą oraz dochody jakie uzyskał z legalnego źródła zatrudnienia. Najważniejszymi dokumentami są oryginały kart podatkowych, czyli lohnsteuerkarte lub lohnsteuerbescheinigung. Formularze i ankiety szczegółowo opisujące przebieg pracy w Niemczech można wypełnić bezpośrednio w naszym biurze lub w domu i przesłać je na nasz adres razem z oryginałami kart podatkowych.

KROK 3 – wypłata pieniędzy

Przesłane dokumenty i odpowiednie ankiety trafiają do Urzędu Podatkowego w Niemczech. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu zwrot podatku z Niemiec jest tylko kwestią formalną i należy oczekiwać na przesłanie należnej sumy pieniędzy. Z naszej strony zapewniamy ciągły monitoring rozliczenia, co pozwoli uniknąć opóźnień, a w przypadku nieprzychylnej decyzji urzędu, doprowadzić do jej zmiany na korzyść klienta.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i przesłanie pieniędzy przez Niemiecki Urzędu Podatkowy, trwa średnio od 3 do 6 miesięcy, ale okres ten może on ulec zmianie w zależności od pracy danego urzędu.

  • Działania: