Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

W Niemczech wyróżnia się aż 6 klas podatkowych. W zależności od statusu społecznego, rozliczeń zwrotu podatku można dokonać według następujących klas:

I klasa podatkowa:

Jest to klasa przeznaczona przede wszystkim dla osób samotnych, żyjących w pojedynkę. Klasa ta dotyczy także osób, których małżonek lub małżonka mieszka za granicą, a także dla osób które żyją w separacji ze swoim partnerem. I klasa podatkowa dotyczy również osób owdowiałych, rozwiedzionych, żyjących w konkubinacie a także tych, które nie spełniają wymagań, które dotyczą III albo V klasy podatkowej.

II klasa podatkowa:

Klasa ta jest przeznaczona dla osób, które samotnie wychowują dziecko (lub dzieci) a także dla tych osób, które wychowują samotnie dzieci na skutek śmierci współmałżonka. W przypadku osób owdowiałych II klasa podatkowa zaczyna obowiązywać od miesiąca, który nastąpił po miesiącu w który stwierdzono śmierć partnera.

III klasa podatkowa:

III klasa podatkowa dotyczy osób, które żyją ze sobą w związku małżeńskim nie będąc w separacji, a także mają nieograniczone prawo podatkowe. Klasa ta przysługuje także osobom, których współmałżonek nie pracuje lub osiąga przychody na bardzo niskim poziomie i dodatkowo należy do V klasy podatkowej.

IV klasa podatkowa:

Jest to klasa, którą powinni wybierać przede wszystkim małżonkowie, którzy nie są ze sobą w separacji i mają nieograniczone prawo podatkowe. IV klasę powinni wybierać Ci małżonkowie, których przychody są na zbliżonym do siebie poziomie.

V klasa podatkowa:

Ten rodzaj klasy podatkowej stosuje się w przypadku osób, które mają różne od siebie wysokości przychodów. Klasę tą wybiera się w momencie, kiedy jeden z małżonków należy do III klasy podatkowej i ma wysokie zarobki, natomiast drugi ze współmałżonków ma bardzo niskie dochody. W przypadku osób rozliczające się na zasadach V klasy podatkowej mają obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej.

VI klasa podatkowa:

Klasa ta powstała dla osób, które pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł jednocześnie. Jeżeli osoba jest zatrudniona w dwóch lub trzech miejscach, wówczas należy zastosować właśnie tą grupę podatkową. Pracodawca może odmówić pracownikowi zastosowanie VI klasy podatkowej w przypadku jeżeli ten nie przedstawi mu karty podatkowej.

  • Działania: