Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zasiłek rodzinny (Kindergeld) można uzyskać z pracę w Niemczech i jest to świadczenie, które otrzymuje się na dziecko lub dzieci. Aby móc się starać o otrzymanie takiego świadczenia należy wypełnić kilka druków, które następnie trzeba przesłać do naszego biura. Dokumenty potrzebne do wypełnienia, możemy przesłać do Państwa drogą elektroniczną, poprzez e-mail, lub pocztą tradycyjną.

W przypadku elektronicznej wersji dokumentów, należy je wydrukować, wypełnić i podpisać czytelnie według niżej podanych wytycznych i przesłać je do nas pocztą tradycyjną, lub dostarczyć osobiście. Aby skontaktować się z nami w celu otrzymania druków można wypełnić formularz po lewej stronie lub skorzystać z telefonu podanego w dziale ”kontakt”, bądź też osobiście zjawić się w siedzibie naszego biura.

Dokumenty, które należy wypełnić to:

  • Ankieta personalna – należy ją wypełnić razem z załącznikami A oraz B i czytelnie podpisać
  • Umowa – wypełnić należy 2 jednakowo brzmiące egzemplarze, a następnie czytelnie podpisać
  • Bescheinigung des Arbeitgebers – druk ten musi zostać potwierdzony i podstemplowany przez pracodawcę
  • Vollmacht – druk należy czytelnie podpisać w pozycji Steuerpflichtige(r), natomiast współmałżonek powinien czytelnie podpisać druk w pozycji Ehegatte(n)
  • Antrag auf Kindergeld – druk należy czytelnie podpisać w pozycji Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

Do wniosku o Zasiłek Rodzinny należy dołączyć kserokopie:

  • potwierdzenia zameldowania w Niemczech - Anmeldung
  • paszportów dzieci oraz współmałżonka
  • wpisu do rejestru działalności tzw. Gewerbe, w przypadku prowadzenia działalności w Niemczech

Warto zapamiętać, że w celu bezpieczeństwa oryginalnych dokumentów, należy sporządzić ich kserokopie i zachować ją dla siebie. Oryginalne dokumenty muszą zostać przesłane do naszego biura, bo to na ich podstawie będzie sporządzony wniosek do niemieckiego urzędu.

W razie niejasności, lub jakichkolwiek pytań dotyczących uzyskania zasiłku rodzinnego, można skontaktować się z naszym biurem, a konsultanci postarają się w wyczerpujący sposób odpowiedzieć, na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

  • Działania: