Coraz powszechniejsze okazuje się wyjeżdżanie przez starsze wiekiem Polki na zachód w celu podjęcia zatrudnienia jako opiekunka do dzieci lub osób starszych. W ten sposób kobiety na emeryturze dorabiają sobie, aby pomóc swoim rodzinom i czuć się potrzebne. Jak wygląda taka praca w rzeczywistości?

Zwiększone zainteresowanie ofertami wyjazdu jako opiekunka do Niemiec
Szacuje się, że ponad sto tysięcy Polek pracuje na Zachodzie jako opiekunki osób starszych. Są to najczęściej osoby w wieku dojrzałym, znające język niemiecki co najmniej na poziomie podstawowym, mające predyspozycje do pracy z osobami schorowanymi nawet przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Polki szukające tego typu pracy pochodzą najczęściej z małych miasteczek oraz wsi. Podstawowym motywem wyjazdów na Zachód są oczywiście problemy finansowe, gdyż renta czy emerytura rzadko wystarcza, aby starczyło „na życie”. Są to zwykle wyjazdy na kilka miesiące bardzo ciężkiej fizycznie oraz psychicznie pracy. Nie narzekają jednak na warunki z jakimi muszą się zmierzyć. Do wykonywanej pracy podchodzą z pełną troski opieką. Niemcy cenią je za emocjonalne podejście do opieki oraz wykonywanie obowiązków domowych, takich jak gotowanie, sprzątanie, prasowanie, robienie zakupów. Zdarza się, że opiekunki są więc równocześnie gospodyniami domowymi w mieszkaniach i domach osób, którymi się zajmują. Większość kobiet znajduje zatrudnienie w innych domach, dzięki swoim koleżankom - opiekunkom, pracującym w Niemczech przez dłuższy czas.

Legalnie czy na umowę o pracę?
Polki zatrudnione 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu często pracują nielegalnie, z uwagi na bardzo wysokie składki, jakie musiałyby ponosić pracodawcy za taką formę zatrudnienia. Coraz częściej jednak agencje pracy oferują Polkom etaty przy spełnieniu wysokich kwalifikacji, płynnej znajomości języka niemieckiego oraz kwalifikacji i doświadczenia w pracy z osobami starszymi i chorymi. Dzięki takiej formie zatrudnienia można liczyć na wyższe zarobki i bezpieczeństwo pracy.