Wolą pracować dłużej, czyli o obniżeniu wieku emerytalnego

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Wydawałoby się, że nikt nie lubi pracować, a już tym bardziej, po osiągnięciu pewnego wieku każdy marzy już tylko o doczekaniu się godnej emerytury. Jednak Niemcy i w tym temacie są bardzo zapobiegliwi i wolą pracować... dłużej!

Pomysł obniżenia w Niemczech wieku emerytalnego jest dla wielu naszych sąsiadów nie do zaakceptowania. Obniżenie wieku emerytalnego do 63 roku życia, zdaniem przedsiębiorców, pracowników wysokokwalifikowanych i niemieckich ekonomistów, może doprowadzić do jeszcze poważniejszego braku fachowców za Odrą niż ma to miejsce obecnie. Jednocześnie będzie to miało bezpośredni wpływ na wszystkich obywateli, gdyż ostatecznie to właśnie osoby płacące składki będą musiały przez powyższą zmianę zapłacić o ponad 200 euro rocznie więcej!

Wykorzystanie możliwości skrócenia wieku emerytalnego nie jest na rękę niemieckim pracodawcom, zwłaszcza w branżach produkcyjnych i technologicznych. Obawiają się oni, że pracownicy wykorzystają możliwość skrócenia sobie pracy w zawodzie i tym samym nastąpi wielka „katastrofa demograficzna”, której efektem będzie brak pracowników.

Nie tylko przedsiębiorcy są jednak negatywnie nastawieni do planów niemieckiego rządu, gdyż także ekonomiści obliczyli, że reforma emerytalna kosztować będzie każdego podatnika w Niemczech dodatkowe 200 euro rocznie z uwagi na konieczność podniesienia składek na ubezpieczenie emerytalne. I tak, już w 2014 roku przeciętnie zarabiający Niemiec zapłaci więcej o 208 euro do budżetu państwa. W 2020 roku będzie to już więcej o 223 euro, a w 2027 więcej o 248 euro rocznie. Jednocześnie, w tym samym okresie spadnie wysokość niemieckich emerytur, a to oznacza, że straty poniosą również osoby, które nie pracują zawodowo. Według obliczeń ekonomistów, w 2020 roku emerytury będą niższe o 157 euro niż ma to miejsce obecnie, a w 2027 o 219 euro. Zdaniem ekspertów ds. demografii jedynym ratunkiem takiego stanu rzeczy jest dłuższy okres pracy. Stąd Niemcy dochodzą do wniosku, iż jeśli wydłuża się życie przeciętnego obywatela to powinien on także dłużej pracować.

  • Działania: