urlopPracowałeś w Niemczech przez cały rok i nie wykorzystałeś przysługującego Ci urlopu? Pamiętaj, że możesz się ubiegać o zwrot pieniędzy z tego tytułu. Co powinieneś zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Niemieccy pracodawcy mają obowiązek odprowadzania  składek, z tytułu tak zwanego zabezpieczenia urlopowego, na wypadek gdyby ich pracownik w ciągu roku nie wykorzystał wszystkich dni przysługującego mu wolnego. Jeżeli pracownik skorzystał z prawa do urlopu i nie przysługuje mu już więcej dni wolnych od pracy, wówczas składka jaką odprowadził pracodawca zostaje zwrócona.

W głównej mierze dotyczy to branży budowlanej, gdyż to właśnie w tym sektorze ludzie pracują najdłużej. Wynika to głównie z pracy na „akord”, czyli wypłata pensji uzależniona jest przede wszystkim od ilości wykonanej pracy. W Niemczech pełne prawo do urlopu nabywa osoba, która przepracowała co najmniej pół roku.

Pieniądze na składki urlopowe pracodawcy są zobowiązani wpłacać na konto specjalnie utworzonej w tym celu Kasy Urlopowo-Wyrównawczej. To właśnie ta instytucja odpowiada za wypłatę środków z tytułu niewykorzystanego urlopu. Aby móc odzyskać pieniądze za dni wolne, których nie udało się nam wykorzystać, musimy złożyć stosowny wniosek. Każdy, komu przysługuje ekwiwalent urlopowy ma czas na złożenie wniosku nie dłuższy niż dwa lata od momentu zakończenia pracy.  Dlatego też imigranci, którzy jeszcze nie skorzystali z takiej możliwości powinni zainteresować się bliżej tą sprawą i ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Obowiązkowi płacenia zabezpieczenia urlopowego za swoich pracowników podlegają także polskie firmy, które mają swoją siedzibę w Niemczech. Składki urlopowe płatne są w systemie  miesięcznym w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca. Jeżeli nastąpi przerwa w płatności lub też będą powstawały z tego tytułu opóźnienia, wówczas naliczone zostaną odsetki, które będzie musiał uregulować pracodawca.

Warto ubiegać się o ekwiwalent urlopowy i odzyskać należne nam pieniądze.