"Turystyka socjalna" - po pracę i zasiłki tylko do Niemiec

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

praca w NiemczechGremium rzeczoznawców, w skład którego wchodzą niemieccy eksperci i specjaliści z różnych dziedzin, opublikowało raport, w którym jasno wynika, że Niemcy są obecnie najlepszym krajem dla imigrantów. Co ważne, Niemcy nie tracą na zatrudnianiu cudzoziemców, a jest wręcz odwrotnie.

Niemiecka gospodarka zdaje się nie poddawać żadnym presjom, ani kryzysom. Według opublikowanego dwa tygodnie temu raportu wynika, że w Niemczech ustabilizowała się sytuacja migracyjna. Dotychczasowe przypuszczenia, jakoby w RFN obawiano się zbyt dużego napływu imigrantów, okazały się zupełnie bezpodstawne, twierdzi Christine Langenfeld - stojąca na czele powołanego gremium rzeczoznawców. Według zespołu specjalistów w Niemczech nie spotyka się już głosów, które mówiłyby, że zagraniczni pracownicy są niewykształceni i przyjeżdżają do Niemiec tylko po to by zarobić trochę pieniędzy i wrócić do swojego ojczystego kraju.

Jak wynika z raportu, obecna sytuacja migracyjna w Niemczech jest bardzo zadowalająca. Głównie za sprawą coraz bardziej doświadczonych i posiadających wysokie kwalifikacje pracowników z Europy Wschodniej, którzy chętnie wyjeżdżają do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Po całkowitym otwarciu niemieckich granic dla pracowników z Unii Europejskiej do Niemiec coraz częściej przyjeżdżają osoby zamieszkujące kraje dotknięte kryzysem, tzn. pracownicy z Hiszpanii, Grecji, Włoch czy Portugalii. Dotychczas najliczniejszą grupę stanowili Polacy, Węgrzy, Bułgarzy i Rumunii. 

Według zespołu rzeczoznawców RFN stało się obecnie najciekawszym i najbardziej atrakcyjnym pod względem zarobkowym krajem w całej Unii Europejskiej. Pracodawcy z Niemiec przez cały rok poszukują pracowników, którzy chcieliby podjąć zatrudnienie w ich firmach. Obecnie szacuje się, że 70% nowo zatrudnionych pracowników w Niemczech, to imigranci, którzy przyjechali do Niemiec w celach zarobkowych.

Warto pamiętać, że pracując legalnie w Niemczech można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. Wystarczy tylko zgłosić się do odpowiedniego biura podatkowego i złożyć wniosek poparty odpowiednimi dokumentami. Dodatkowo, warto także pamiętać, że w pracując w Niemczech jest możliwość ubiegania się o zasiłek rodzinny na dziecko - Kindergeld. Świadczenia socjalne w Niemczech są jednymi z najwyższych na świecie. Warto starać się o dobrą pracę w Niemczech, a możliwości podjęcia zatrudnienia jest naprawdę wiele. Najciekawsze oferty pracy w Niemczech znaleźć można na naszej stronie internetowej.

  • Działania: