Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

studia w NiemczechKariera w Niemczech to ostatnio bardzo często poruszany temat wśród środowisk studenckich w Polsce. Jak się okazuje, młodzi i ambitni Polacy woleliby studiować u naszych zachodnich sąsiadów. Co powoduje, że Polacy tak chętnie emigrują do Niemiec?

System szkolnictwa wyższego w Polsce jest ciągle rozwijany. Tak naprawdę wiele rzeczy podyktowanych jest szkolnictwem średniego stopnia. Ciągłe zmiany w nauczaniu i zmiany w egzaminach maturalnych powodują, że uczelnie wyższe muszą dostosowywać swój plan nauczania do zmieniających się przepisów.

Głośno zaczęto mówić o studiach w Niemczech tak naprawdę dopiero wtedy, gdy ich rynek pracy został otwarty na pracowników zagranicznych. Ma to ze sobą duży związek, ponieważ bez pracy trudno byłoby studentom utrzymać się na zagranicznej uczelni. I nie chodzi tutaj o opłaty czesnego, ale o opłaty związane z ubezpieczeniem, z wynajmem mieszkania lub akademika, czy też o opłaty związane z normalnym życiem w Niemczech.

Możliwości kształcenia się w Niemczech jest bardzo wiele. Duży wybór uniwersytetów i uczelni wyższych sprawia, że oferta edukacyjna jest bardzo bogata. Naukę można także rozpocząć w wyższych szkołach zawodowych, gdzie od razu przygotowani zostaniemy do pracy w wybranym przez nas zawodzie. Czas trwania nauki na uczelni wyższej w Niemczech trwa 5 lub 6 lat - uzależnione jest to od kierunku jaki wybierzemy. Tytuły można otrzymać takie jak w Polsce, czyli licencjat (po I stopniu studiów) i magister (po II stopniu studiów).

Dodatkowym atutem podejmowania studiów w Niemczech jest możliwość jednoczesnego podejmowania zatrudnienia. W przypadku podejmowania pracy przez okres dłuższy niż 90 dni, należy wystąpić o pozwolenie na pobyt stały w Niemczech. Tamtejszy rynek pracy jest obecnie najstabilniejszy w całej Europie, a bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Stąd też znalezienie pracy przy jednoczesnym studiowaniu nie będzie żadnym problemem. Można z tego tytułu mieć także dodatkowe korzyści. Pracodawcy często poszukują młodych, zdolnych i ambitnych studentów, których mogliby zatrudnić. W Polsce o wiele trudniej o taki rozwój kariery, który można by połączyć ze studiami. Nie powinno więc dziwić to, że młodzi ludzie chętniej niż kiedyś wyjeżdżają z kraju i to właśnie za granicą robią karierę, o której w Polsce mogliby tylko pomarzyć.

Studia w Niemczech mają trochę inaczej przygotowany plan nauczania niż w Polsce. Przede wszystkim nauka polega na samodzielnym przygotowywaniu się do zajęć. Wykładowcy prowadzący zajęcia rozszerzają tylko zagadnienia, które wcześniej przesyłają studentom do samodzielnego opracowania. Dobór przedmiotów jest także bardziej swobodny. Nie ma stricte narzuconego planu. To samo tyczy się zaliczenia przedmiotu. Student ma prawo wyboru formy zaliczenia. W ciągu semestru trzeba jednak uzyskać odpowiednią liczbę godzin z zajęć, które na koniec kończą się egzaminem. Dodatkowym plusem na rzecz niemieckich uczelni jest ich wyposażenie. Studenci mogą korzystać z wielu pomocy, a instytucje takie jak biblioteka są bardzo dobrze wyposażone i czynne do późnych godzin wieczornych.

Warto zatem pomyśleć o swojej przyszłości i karierze w Niemczech. Być może wówczas będzie łatwiej rozpocząć dorosłe życie i zacząć samodzielnie się utrzymywać?

  • Działania: