Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Niemcy to kraj Europy Zachodniej, jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie pod względem ekonomicznym, przemysłowym i gospodarczym. Historia państwa niemieckiego sięga IX wieku naszej ery. W wyniku wielu wojen i ciągłego rozwoju, kraj zza Odry stał się bardzo liczącym partnerem politycznym na arenie międzynarodowej.

Podział terytorialny Niemiec:

 • stolicą kraju jest Berlin
 • powierzchnia całego kraju to około 357 000 km2, z czego niecałe 2,2% stanowią wody śródlądowe
 • Terytorium Niemiec podzielone jest na 16 landów. Land to potoczna nazwa kraju związkowego. Każdy z landów ma swój własny wewnętrzny rząd na czele którego stoi premier, burmistrz lub parlament. Władze wewnętrzne każdego z landów mają bardzo duże uprawnienia dotyczące prawa, finansów, edukacji, a także   spraw wewnętrznych. Każdy z landów ma także własną konstytucję, która reguluje różne sprawy wewnątrz krajów związkowych

Niemcy w Unii Europejskiej:

 • Republika Federalna Niemiec jest członkiem UE od 1957r. - jest także jednym z założycieli zjednoczonej Europy.

Populacja Niemiec:

 • zaludnienie Niemiec to ok. 82 000 000 ludzi
 • na 1 kilometr kwadratowy powierzchni całego kraju przypada średnio 230 osób

Inne informacje o kraju:

 • językiem narodowym jest niemiecki
 • mniejszości narodowe stanowią w Niemczech ok 17%
 • główną religią kraju jest katolicyzm, protestantyzm
 • jednostką monetarną w Niemczech jest EURO
 • Działania: