Dodatkowa gotówka dla studenta w Niemczech.

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Zwrot podatku NiemcyMieszkasz na stałe w Niemczech, uczysz się oraz udzielasz w różnych organizacjach? Teraz masz szansę otrzymać dodatkowe pieniądze przez cały rok. W tym celu trzeba spełnić pewne kryteria, gdyż komisja stypendialna wnikliwie sprawdza każdy wniosek.

Problemem wielu studentów w Niemczech, jak również i w wielu innych krajach Europy i świata, jest nieustający brak gotówki, aby móc normalnie żyć, studiować, prowadzić życie towarzyskie i nie martwić się o to co będzie jutro. Teraz studenci w Niemczech mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki. Wszystko za sprawą nowego niemieckiego stypendium, które pozwala otrzymać studentowi nawet 300 EUR miesięcznie przez cały rok.

Kryteria jakimi kieruje się komisja stypendialna to w głównej mierze wysoka średnia ocen za wyniki w nauce, duże zaangażowanie społeczne, a także przeszkody związane z dojazdem na studia. Czyli mówiąc prościej, jeżeli osoba ma status studenta, uczy się na wysokim poziomie, udziela się w instytucjach charytatywnych, wolontariatach, kołach studenckich, czy organizacjach przy kościelnych, a przy tym jej status materialny jest niski, wówczas ma ona bardzo duże szanse, by ubiegać się o 300 EUR miesięcznie z tytułu niemieckiego stypendium.

Dokumenty, jakie należy przedłożyć przed komisją stypendialną są różne w zależności od rozpatrywanego przypadku. Takimi głównymi dokumentami, które zwykle wszyscy muszą dostarczyć, to CV, list motywacyjny, świadectwo ukończenia szkoły, a także wypełniony formularz wniosku stypendialnego. Czasem bywa tak, że komisja rozpatrująca dany wniosek nie jest pewna tego, czy dokumenty złożone przez studenta są wystarczające, aby dać podstawy do przyznania stypendium. Wówczas może ona poprosić studenta o jakieś dodatkowe dokumenty i zaświadczenia.

Skąd i od kogo dostać można 300 EUR? Otóż kwota jaka przeznaczana jest dla studentów pochodzi z różnych źródeł. 150 EUR pochodzi o rządu federalnego Niemiec, natomiast reszta pieniędzy finansowana jest przez różne spółki, fundacje i osoby prywatne.

Rząd federalny Niemiec przez cały rok 2011 zachęcał młodych ludzi, aby się angażowali w różne projekty mające na celu niesienie pomocy potrzebującym, a także zachęcał do większego nacisku na naukę. Uczelnie również zachęcają młodych ludzi, szczególnie poprzez reklamy, banery i inne gadżety informacyjne. Dzięki temu informacja na temat stypendiów możliwych  do otrzymania w Niemczech trafia do większego grona odbiorców. Dzięki temu rząd może podwoić liczbę dotychczasowych stypendiów, aby jeszcze większa liczba studentów miała szanse je otrzymać.

Warto więc uczyć się i angażować w akcje różnych fundacji. Dzięki temu nie tylko możemy pomóc innym, ale także możemy pomóc sobie.

  • Działania: