Po raz kolejny rząd Niemiec straszy imigrantów, że ograniczy im dostęp do świadczeń. Formy pomocy socjalnej w Niemczech są bardzo rozbudowane, stąd też ograniczenie ich dla imigrantów może bardzo niekorzystnie wpłynąć na zarobki wielu Polaków przebywających w Niemczech.

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy ograniczającej wykorzystanie systemu socjalnego przez obywateli Unii Europejskiej przybywających do Niemiec. Swoboda przemieszczania się to niezbędny element europejskiej integracji, którą w pełni popieramy. Ale nie możemy zamykać oczu na problemy z nią związane - powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, do 6 miesięcy ograniczony zostanie okres pobytu cudzoziemców poszukujących pracy. Inną zmianą będzie likwidacja zasiłków dla dzieci cudzoziemców, które przebywają w kraju swego pochodzenia.

Jednym z nowych przepisów przewidzianych przez rząd niemiecki jest kontrowersyjny zakaz ponownego wjazdu na okres do pięciu lat dla obywateli UE, którzy nabierali system lub kłamali w swoich wnioskach o zasiłki.

Na początek takie zakazy mogą być wymagane przez władze niemieckie dla osób, które były zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego.

Rzecznik Komisji UE powiedział , że "będzie musiał bardzo uważnie patrzeć na tego typu zakazy w celu sprawdzenia jego zgodności z dyrektywą o swobodzie przemieszczania się".

Projekt ustawy ogranicza również do sześciu miesięcy okres, w którym obywatel Unii może zostać w Niemczech i tam może szukać pracy, środka, który jest zgodny z przepisami UE w sprawie swobodnego przepływu.

Czy powinniśmy się obawiać ograniczeń jakie mają zamiar wprowadzić niemieckie władze?