Rząd federalny zapowiada ograniczenia w świadczeniach dla imigrantów

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Po raz kolejny rząd Niemiec straszy imigrantów, że ograniczy im dostęp do świadczeń. Formy pomocy socjalnej w Niemczech są bardzo rozbudowane, stąd też ograniczenie ich dla imigrantów może bardzo niekorzystnie wpłynąć na zarobki wielu Polaków przebywających w Niemczech.

Niemiecki rząd przyjął projekt ustawy ograniczającej wykorzystanie systemu socjalnego przez obywateli Unii Europejskiej przybywających do Niemiec. Swoboda przemieszczania się to niezbędny element europejskiej integracji, którą w pełni popieramy. Ale nie możemy zamykać oczu na problemy z nią związane - powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, do 6 miesięcy ograniczony zostanie okres pobytu cudzoziemców poszukujących pracy. Inną zmianą będzie likwidacja zasiłków dla dzieci cudzoziemców, które przebywają w kraju swego pochodzenia.

Jednym z nowych przepisów przewidzianych przez rząd niemiecki jest kontrowersyjny zakaz ponownego wjazdu na okres do pięciu lat dla obywateli UE, którzy nabierali system lub kłamali w swoich wnioskach o zasiłki.

Na początek takie zakazy mogą być wymagane przez władze niemieckie dla osób, które były zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego.

Rzecznik Komisji UE powiedział , że "będzie musiał bardzo uważnie patrzeć na tego typu zakazy w celu sprawdzenia jego zgodności z dyrektywą o swobodzie przemieszczania się".

Projekt ustawy ogranicza również do sześciu miesięcy okres, w którym obywatel Unii może zostać w Niemczech i tam może szukać pracy, środka, który jest zgodny z przepisami UE w sprawie swobodnego przepływu.

Czy powinniśmy się obawiać ograniczeń jakie mają zamiar wprowadzić niemieckie władze?

  • Działania: