Korzyści z socjalu, czyli jak na Zachodzie można powiązać koniec z końcem - cz.2

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Na jakie wsparcie socjalne można liczyć przebywając w tej chwili na terenie Niemiec? Zapraszamy do lektury!

Zasiłek socjalny Hartz IV
Zasiłek, który nosi w Niemczech nazwę Hartz IV, od nazwiska polityka, który opracował obowiązujące do tej pory zasady przyznawania niemieckich świadczeń to podstawowy zasiłek przyznawany w Niemczech. Świadczenie to przysługuje osobom pozostającym bez pracy, które utraciły prawo do zasiłku bezrobotnych. Mogą o nie starać się jednak również absolwenci szkół i uczelni poszukujący pracy, a także zatrudnieni, zarabiający zbyt mało, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Ta ostatnia grupa osób otrzymuje zasiłek w mniejszej wysokości od pozostałych, proporcjonalnie do osiągniętych dochodów niemniej jednak jest to i tak realna pomoc od państwa w związku z aktualną sytuacją rodzinną i majątkową.

Wohngeld, czyli zapomoga mieszkaniowa

Osoby, które korzystają z zasiłku socjalnego Hartz IV najczęściej otrzymują także zapomogę mieszkaniową – Wohngeld. W praktyce jej wysokość pokrywa wszystkie koszty związane z wynajmowaniem standardowej wielkości mieszkania i zależy od miejsca w Niemczech, w którym przebywamy na stałe. Zapomoga jest przelewana bezpośrednio na konto właściciela domu lub mieszkania, od którego najmujemy lokal.

Kindergeld, czyli zasiłek na dzieci

Osoby mające na utrzymaniu dziecko lub dzieci, mogą starać się również o zasiłek rodzinny, czyli Kindergeld. W porównaniu do polskich realiów, jest on stosunkowo bardzo wysoki i zależy od tego, ile dzieci dana rodzina ma na swoim utrzymaniu. Zasiłek ten otrzymuje się niezależnie od świadczenia Hartz IV.

Poza wskazanymi świadczeniami, istnieje katalog dodatkowych zasiłków i form pomocy najbiedniejszym osobom mieszkającym w Niemczech. Uzyskanie świadczeń jest zależne od miejsca zamieszkania na Zachodzie, aktualnego statusu materialnego i innych okoliczności. Wśród najbardziej popularnych świadczeń i ulg znajduje się m.in. opłacanie abonamenty TV, pokrywanie kosztów biletów na komunikację miejską, do zoo czy teatry, a także np. dodatki na zakup ciepłej odzieży w zimie.

 

  • Działania: