Korzyści z socjalu, czyli jak na Zachodzie można powiązać koniec z końcem - cz.1

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Jak to jest z socjalem za granicą? Czy Polakowi przebywającemu w Niemczech przysługuje prawo do tamtejszych świadczeń socjalnych?

Państwo niemieckie dba o swoich obywateli w związku z czym pakiet świadczeń socjalnych na Zachodzie jest szczególnie bogaty. Osoby o najniższych dochodach, jak również bezrobotni mają możliwość starania się o dofinansowanie od państwa do czynszu czy jedzenia, a nawet do telefonu i abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wielu Niemcom taka forma wsparcia bardzo odpowiada i korzystają oni z tych świadczeń tak długo, jak długo nie mogą znaleźć pracy. Czy jednak tylko Niemcy mają prawo do socjalu na Zachodzie?

Możliwości starania się o świadczenia socjalne w poszczególnych krajach są odgórnie narzucone przez Unię Europejską. W związku z tym, Polacy imigrujący do Niemiec, czy też innego kraju członkowskiego w UE, którzy spełniają warunki do przyznania danego świadczenia, mogą z niego korzystać na takich samych prawach jak obywatele tego kraju. Najczęściej dostęp do świadczeń mają po spełnieniu kryterium miejsca zamieszkania oraz dochodu.

Jeżeli masz miejsce zamieszkania na terenie Niemiec, a Twoje wynagrodzenie jest niskie lub jesteś chwilowo bez zatrudnienia, to duża szansa na to, aby poprawić swój dochód, korzystając z niemieckich świadczeń socjalnych.

W samym tylko Berlinie, z zasiłku socjalnego korzysta ponad 600 tysięcy osób, czyli co piąty mieszkaniec stolicy Niemiec. Czy to oznacza, że tak wielu Berlińczyków jest biedna? Wręcz przeciwnie! Socjal w tym kraju jest tak skonstruowany, że wielu ludzi ma możliwość sięgnąć po jakieś rozwiązanie poprawiające jego status materialny.
Jakiego rodzaju świadczenia dostępne są w Niemczech? Kto ma prawo je otrzymać? Czytaj więcej na: Korzyści z socjalu, czyli jak na Zachodzie można powiązać koniec z końcem - cz.2

  • Działania: