Jest ich coraz więcej. Wzrosła liczba mieszkańców u naszych sąsiadów

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Liczba mieszkańców Niemiec rośnie, mimo demograficznych statystyk. Według najnowszych danych, za zachodnią granicą z roku na rok znacznie przybywa nowych mieszkańców. Jak to możliwe?

Demografia prawdę Ci powie
Jak podaje federalny Urząd Statystyczny (Dustatis - Statistisches Bundesamt) w Niemczech w roku 2013 mieszkało blisko 80,8 miliona osób. Informacja ta wskazuje, że po raz trzeci u naszych sąsiadów wzrasta liczba mieszkańców. Zgodnie jednak ze statystykami, w ubiegłym roku na terenie Niemiec urodziło się około 675 tysięcy z 695 tysięcy żywych noworodków, a w tym samym czasie zmarło od ok. 885 000 do 905 000 osób. Wynika z tego, iż deficyt urodzin wzrósł aż o około 200 000 do 220 000. Co za tym idzie faktem jest, że liczba zgonów w Niemczech w ubiegłym roku była wyższa od liczby narodzin. Ponadto w roku 2012 sytuacja wyglądała bardzo podobnie, a deficyt urodzin wyniósł 196 000 (870 tysięcy zgonów w stosunku do 674 tysięcy urodzin). Jak można więc tłumaczyć wzrost mieszkańców obserwowany za zachodnią granicą?

Więcej mieszkańców „przyjezdnych”, czyli wszystkiemu winna migracja
Jak podaje niemiecki Urząd Statystyczny wzrost liczby mieszkańców Niemiec jest bezpośrednio związany ze zwiększonym napływem imigrantów do kraju. Szacuje się, że liczba przyjezdnych do pracy w Niemczech to aż ok. 400 000 osób. Po raz pierwszy od 20 lat jest to tak znaczna ilość migrantów. Ostatni taki napływ cudzoziemców obserwowany był w 1993 roku, kiedy ich liczba wynosiła 462 tysięcy. Imigranci pochodzą zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z nękanych kryzysem krajów Europy Południowej. Wśród najliczniejszej grupy imigrantów w Niemczech są Polacy, Rumuni, Włosi, Węgrzy oraz Hiszpanie. Obserwuje się również coraz częstsze migracje zarobkowe Bułgarów do naszych zachodnich sąsiadów.

  • Działania: