Będzie łatwiejszy dostęp do świadczeń socjalnych dla imigrantów

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Problem świadczeń socjalnych dla cudzoziemców jest Komisji Europejskiej dobrze znany, zwłaszcza w świetle stanowiska takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, czy też Holandia. Czy to oznacza, że polscy imigranci nie powinni walczyć o swoje prawa?

Świadczenia socjalne – na pewno dla wszystkich?
Niemcy od czasu otwarcia rynku dla Polaków w maju 2011 roku zaobserwowali dużo korzyści z tej decyzji. Tania i wykwalifikowana siła robocza sprawiła, że wiele sektorów niemieckiej gospodarki ożyło i przeżyło rozkwit gospodarczy. Niemniej w czasach kryzysu kraje z Europy Zachodniej przestały tak optymistycznie patrzyć na napływ szukających zarobków Polaków i osób z krajów trzecich, w tym głównie z Unii Europejskiej. Od tego czasu Wielka Brytania, Holandia i Niemcy na każdym kroku podkreślają negatywny wpływ imigrantów na stan ich gospodarek.

Jak to wygląda w realu?
Polityka i prawo migracyjne krajów Europy Zachodniej zmienia się na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Obserwujemy coraz częściej wewnętrze decyzje poszczególnych krajów do utrudniania korzystania z zatrudnienia oraz z różnych form pomocy socjalnej imigrantom z Unii Europejskiej i spoza niej. Na szczęście na bieżąco decyzje te weryfikowane są odgórnie przez Komisję Europejską, która stara się nie dopuścić do sytuacji, w jakich obywatele UE mieliby odczuć gorsze traktowanie na wspólnym, otwartym w końcu dla nich, europejskim rynku pracy.

Głośnym stała się więc informacja, że Polacy którzy składali wnioski do niemieckich urzędów skarbowych o przyznanie Kindergeld w latach ubiegłych, zasiłki na dzieci otrzymali w 2013 roku za sprawą interwencji Komisji Europejskiej. Obecnie, Unia Europejska żąda od Niemiec wypłaty Hartz IV również dla bezrobotnych cudzoziemców (migrantów), którzy nie szukają pracy. Zdaniem KE nie ma aż tak wielu cudzoziemców, którzy przybywają do Niemiec tylko po to, aby żyć z zasiłku, natomiast jest wielu Niemców którzy dostają te świadczenia wiele lat mimo faktu, że nie podejmują aktywnych prób podjęcia pracy. W ten sposób potwierdza się stanowisko Komisji Europejskiej, aby na równi traktować imigrantów z obywatelami Niemiec.

  • Działania: