Praktyki zawodowe i staże na zachodzie, czyli o efektach polsko - niemieckich porozumień międzyszkolnych - cz.3

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Podejmując decyzję o wzięciu udziału w międzyszkolnej wymianie warto do aplikacji o miejsce za zachodnią granicą dobrze się przyłożyć, ponieważ popularność tego typu wyjazdów jest naprawdę duża. Co istotne, w Niemczech można przyuczyć się do przyszłego zawodu i uzyskać dane do potencjalnych zagranicznych pracodawców.

Czym jest wymiana międzyszkolna informowaliśmy w poprzednim artykule z cyklu Praktyki zawodowe i staże na zachodzie, czyli o efektach polsko - niemieckich porozumień międzyszkolnych - cz.2. W zależności od wieku uczniów i charakteru wyjazdu jej schemat jest nieco inny. Dużą popularnością polskich szkół przyuczających do zawodu cieszą się praktyki w Niemczech.

Jakie są warunki zakwalifikowania się do grupy osób wyjeżdżających na praktyki do Niemiec?

Osoby chcące odbyć staż / praktykę na Zachodzie powinny mieć ukończenie 18 lat i uzyskać pozytywną opinię wychowawcy lub nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz / i nauczyciela języka niemieckiego. Oczywiście wiąże się to z wykazaniem braku zaległości w dotychczasowym nauczaniu. Poza opinią nauczyciela języka obcego, szkoły przeprowadzają różnego typu teksty i rozmowy kwalifikacyjne w celu zweryfikowania znajomości języka niemieckiego, którym w końcu kandydat będzie posługiwał się przez cały okres przebywania w Niemczech. Jeśli kandydat pozostaje na utrzymaniu rodziców wymagana będzie również ich zgoda. Ponadto przed wyjazdem trzeba będzie udokumentować dobry stan zdrowia zaświadczeniem od lekarza.

Gdzie na praktyki?

Najczęściej polskie szkoły znajdują dla swoich uczniów miejsca na praktyki w takich działach jak bufet, kuchnia, recepcja, obsługa pięter, obsługa zaplecza, recepcja i obsługa gości w krajach związkowych takich jak Meklenburg - Vorpommern, Schleswig - Holstein, Niedersachsen, Bayern, Baden - Württemberg.

Po zakończeniu stażu lub praktyki wynoszącej zazwyczaj 40 godzin tygodniowo można liczyć na uzyskanie wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych na podróż do Niemiec. Ponadto uczeń ma  za granicą zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, a po zakończeniu stażu na Zachodzie otrzymuje świadectwo pracy z określeniem umiejętności, jakie uzyskał on przebywając za granicą.

  • Działania: