Jak wysoki jest Kindergeld w 2013 roku?

Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

KindergeldPolacy pracujący w Niemczech mają prawo do korzystania z niemieckiego zasiłku rodzinnego. Ile wynosi w 2013 roku?

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne odpowiadające polskiemu zasiłkowi rodzinnemu. Wypłacane jest ono co miesiąc i można ubiegać się o nie nawet do czterech lat wstecz. Od 2010 roku włącznie kwoty otrzymywanego zasiłku rodzinnego na dzieci w Niemczech sięgają 184 euro za pierwsze i drugie dziecko na miesiąc. Posiadając więcej niż dwoje dzieci, na trzecie dziecko można otrzymać 190 euro, a za każde kolejne po 215 euro. Jeżeli jednak zamierzamy ubiegać się o zasiłek rodzinny z Niemiec do 4 lat wstecz, czyli w tym przypadku za 2009 rok, to powinniśmy liczyć się z niższym zasiłkiem na dzieci wynoszącym kolejno po 164 euro za pierwsze i drugie dziecko, po 170 euro za trzecie dziecko oraz 195 euro za każde kolejne.

Starając się o zasiłek Kindergeld musimy pamiętać, że złożenie dokumentów do niemieckiej kasy świadczeń rodzinnych ( z niem. Familienkasse) wymaga ich przetłumaczenia na język niemiecki. Wśród dokumentów niezbędnych do jego uzyskania znajdują się przetłumaczone akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, dokument meldunkowy, jak również dokumenty potwierdzające naukę dziecka w szkole lub na studiach.

Komu może zostać przyznany zasiłek rodzinny w Niemczech?

Zasiłek Kindergeld może zostać przyznany na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i nadal się uczą, bez znaczenia czy mieszkają w Niemczech czy też w Polsce. O zasiłek może wnioskować osoba pracująca w Niemczech lub podejmująca w tym kraju samodzielną działalność gospodarczą, która jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której dziecko odbywa służbę zastępczą lub wojskową i/lub zarabia samodzielnie więcej niż 8004 euro rocznie.

Jeżeli zasiłek rodzinny na dzieci pobierany jest również w Polsce, to wówczas należy się spodziewać, że Kindergeld może zostać obniżony o kwotę przyznanego w naszej ojczyźnie zasiłku. Często niemiecka kasa świadczeń rodzinnych nie pomniejsza zasiłku od razu, jednak później, po zgromadzeniu informacji na jego temat, żąda zwrotu nadpłaconego rodzinom zasiłku. Warto jednak, jeżeli nie pobieramy zasiłku rodzinnego z polskiego MOPSu lub innego ośrodka, przedłożyć w Familienkasse odpowiedni dokument, który ten fakt potwierdza, żeby móc spać spokojnie.

  • Działania: