Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

zasiłek rodzinny z NiemiecNiemieckie świadczenia socjalne podnoszą komfort życia niejednej polskiej rodzinie. Korzystający z nich małżonkowie, z których przynajmniej jedno pracuje w Niemczech, mają bowiem prawa do takich samych świadczeń, jak rdzenni mieszkańcy zza naszej zachodniej granicy.

Zgodnie z unijnym ustawodawstwem, istnieje możliwość pobierania zasiłku na dzieci w więcej niż jednym kraju Unii Europejskiej. Obywatele Polski, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terenie Niemiec, mogą więc starać się o świadczenia socjalne w tym kraju. Do najpopularniejszych świadczeń niemieckich należy bez wątpienia Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny z Niemiec, o którym można dowiedzieć się więcej w dziale: Zasiłek rodzinny.

Kindergeld w bonach?

Niemiecki rząd zgodnie z zasadami rewaloryzacji ma obowiązek co jakiś czas podwyższać kwotę Kindergeld wypłaconą na dzieci. Aby jednak uniknąć niewłaściwego przeznaczenia przez rodziców pieniędzy na dzieci, świadczenie ma zostać powiększone o bony towarowe, które będą wykorzystywane przez rodziców konkretnie na przybory szkolne, artykuły higieniczne i spożywcze, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Elterngeld, czyli niemiecka zapomoga rodzicielska

Poza comiesięcznym świadczeniem, jakim jest Kindergeld, rodziny mieszkające w Niemczech mają prawo do zapomogi rodzicielskiej, z niem. Elterngeld. Niemiecka zapomoga rodzicielska przysługuje rodzicom zaraz po narodzinach dziecka i wypłacana jest ona przez kolejnych 12 miesięcy, jeżeli jeden z rodziców zrezygnuje z pracy zarobkowej w tym okresie. Wysokość zapomogi uzależniona jest od 2013 roku od zryczałtowanych zarobków brutto rodziców.

Betreuungsgeld - nowy zasilek

Betreuungsgeld, czyli zasiłek opiekuńczy to nowe świadczenie, które będzie wypłacane w Niemczech rodzicom od sierpnia 2013 roku. Świadczenie otrzymają Ci rodzice, którzy podejmą się opieki nad dzieckiem sprawowanej we własnym, osobistym zakresie, w pełnym wymiarze godzin. Pieniądze będą przysługiwały na dzieci będące poniżej trzeciego roku życia, których rodzice zrezygnują z ich posyłania do przedszkoli czy innych ośrodków opiekuńczych.

Zasiłek wychowawczy w Niemczech nadal obowiązuje?

Saksonia, Badenia-Wirtembergia, Meklemburgia, Bawaria i Turyngia to jedyne niemieckie landy, w których nadal istnieje możliwość starania się o dodatkowy zasiłek wychowawczy na dzieci, czyli Landeserziehungsgeld. W poszczególnych landach są jednak odmienne zasady przyznawania tego zasiłku rodzicom. Zachęcamy jednak do interesowania się dodatkowymi możliwościami otrzymania niemieckich świadczeń rodzinnych, ponieważ w każdym przypadku, mają one na celu podniesienie jakości życia dzieci.

  • Działania: