Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Artykuły

Kiedy pracowaliśmy legalnie za zachodnią granicą możemy starać się o zwrot podatku z Niemiec. O taki zwrot możemy się starać jednak tylko wtedy, gdy posiadamy odpowiednie dokumenty, bo jak w każdym urzędzie skarbowym czy w innej instytucji bez zaświadczeń oraz odpowiednich pism nic nie wskóramy. O jakich dokumentach mowa?

Podstawowe dokumenty potrzebne do zwrotu podatku z Niemiec
Podstawowymi dokumentami do starania się o zwrot podatku z Niemiec i rozliczenia takiego podatku jest m.in. niemiecka karta podatkowa czyli Lohnsteuerbescheinigung. Innym zaś dokumentem na podstawie którego można dokonać takiego rozliczenia jest także Lohn und gehalt Abrechnung, ten odcinek musi być ostatnim i zawierać datę zakończenia naszej pracy w Niemczech. Oba te dokumenty możemy uzyskać tylko i wyłącznie od pracodawcy.  Innymi równie przydatnymi dokumentami będą poprawnie wypełnione niemieckie formularze podatkowe.

Ponadto wymagane będą od nas również kserokopie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, kopie pozwolenia o pracę (jeżeli było ono warunkiem uzyskania zatrudnienia), niekiedy również dokumenty służące przedstawieniu okresu pobytu w Niemczech, przebiegu czasu zatrudnienia.

W przypadku, gdy chcemy skorzystać z niemieckich ulg podatkowych, katalog dokumentów odpowiednio się zwiększy. Np., aby naliczono nam ulgę na dzieci należy również dostarczyć dokument zaświadczający stan rodziny podatnika. W przypadku chęci skorzystania z ulgi związanej z dojazdami do pracy, niezbędne będą bilety okresowe, np. miesięczne ze wskazaniem kosztów tych dojazdów.

Przebywając za granicą warto więc dla celów podatkowych gromadzić wszelkie otrzymywane dokumenty, które w przyszłości mogą okazać się być nam pomocne, np. do ubiegania się o zwrot podatku. Dzięki nim mamy szansę na odzyskanie większej kwoty pieniędzy z rozliczenia podatkowego.

Więcej informacji na temat procedury zwrotu podatku z Niemiec znajdziesz w artykule: O tym, dlaczego warto rozliczyć się z podatku już teraz cz.2

  • Działania: