Zwrot podatkuFormularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Artykuły

zasiłek rodzinnyEuropejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie kontrowersyjnych działań niemieckich instytucji finansowych, które od 2008 roku masowo odrzucały wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego pracownikom "wysyłanym" do pracy w Niemczech.

Przypomnijmy, że od roku 2008 instytucje finansowe negatywnie rozpatrywały wnioski o przyznanie Kindergeld osobom, które pracowały na terenie Niemiec, ale zatrudnione były w polskich firmach i opłacały składki ubezpieczeniowe w Polsce (do ZUS lub KRUS). Dotyczyło to także właścicieli niemieckich firm jednoosobowych, którzy także odprowadzali podatki w Polsce. Z powodu niejasnych przepisów, prawo do zasiłku rodzinnego straciło bardzo wiele osób. W związku tym, zostało przesłane pismo do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z prośbą o zbadanie tej sprawy i wydanie wyroku. Tak też się stało. Z dniem 12 czerwca 2012 roku ETS wydał wyrok w sprawie przyznawania zasiłków niemieckich, w którym stwierdza, że osoby, których wnioski zostały odrzucone przez niemieckie urzędy finansowe mogą ubiegać się o ich ponowne rozpatrzenie, a także domagać się wypłaty zaległych zasiłków, aż od 2008 roku.

Jest to bardzo duża szansa dla osób, które nie otrzymały zasiłku rodzinnego. Dotychczasowe działania niemieckich urzędów nie były do końca uczciwe. Jak się okazuje, urzędnicy powoływali się na rozporządzenie Komisji Europejskiej. Odrzucając wnioski tzw. pracownikom wysyłanym do pracy w Niemczech argumentowali to faktem, że do zasiłku rodzinnego na dzieci w Niemczech prawo mają tylko te osoby, które pracowały na terenie ich kraju i odprowadzały składki ubezpieczeniowe w Niemczech. Osoby odprowadzające składki we własnym kraju nie miały prawa do zasiłku.

Wyrok Europejskiego Trybunału daje podstawy do tego, by po raz kolejny ubiegać się o zasiłek rodzinny, a także otrzymać zaległą część, która nie została wypłacona. Warto więc postarać się i zgłosić się do biura podatków zagranicznych, aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie i uzyskać informację, czy możemy składać roszczenia w sprawie przyznania Kindergeld.

Uwaga! Osoby, które już raz składały wniosek poprzez nasze biuro podatkowe i ich wniosek, na mocy przepisów podważonych przez ETS został odrzucony, mają szansę, aby otrzymać należne im pieniądze. Osoby te nie będą ponosiły opłat z tytułu ponownego przesłania dokumentów do niemieckiego urzędu. W tym celu należy złożyć w naszym biurze raz jeszcze komplet formularzy oraz udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa, dzięki czemu będziemy mogli składać odwołanie do niemieckiego urzędu finansowego. Należy także przedłożyć aktualne zaświadczenie od pracodawcy, poświadczające nasze zatrudnienie na terenie Niemiec.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

  • Działania: